Vi har et strømlinjeformet produksjonsapparat for lyd og bilde knyttet sammen i et Avid interplay system. Spesielt effektivt i produksjoner der det gjøres etterarbeide i Avid mediacomposer.

 

Adobe Premiere er også tilgjengelig.

POSTPRODUKSJON

Gullhaugveien 10, Oslo, Norway

Postboks 4452 Nydalen, 0403 Oslo

Kopirett © BIOVISJON AS