Vi har et strømlinjeformet produksjonsapparat for lyd og bilde knyttet sammen i et Avid interplay system. Spesielt effektivt i produksjoner der det gjøres etterarbeide i Avid mediacomposer.

 

Adobe Premiere er også tilgjengelig.

POSTPRODUKSJON