POSTPRODUKSJON

Vi har et strømlinjeformet produksjonsapparat for lyd og bilde knyttet sammen i et Avid interplay system.

 

Spesielt effektivt i produksjoner der det gjøres etterarbeide i Avid mediacomposer.

 

Adobe Premiere er også tilgjengelig.

Gullhaugveien 10, Oslo, Norway

Postboks 4452 Nydalen, 0403 Oslo

fb_logo.png
insta_logo.png

Kopirett © BIOVISJON AS